Ustaw jako stronę startową


KWW Czarnkowianie

Komitet Wyborczy Wyborców

Czarnkowianie

ul. Kościuszki 24

64-700 Czarnków

tel.: +48 516 13 13 29Dziękuję Państwu za napotkane wyrazy sympatii
oraz udzielone poparcie w wyborach.

Otrzymane głosy zobowiązują mnie do dalszych działań
na rzecz społeczności miasta.

Jako radny VIII kadencji pozostaję otwarty na sugestie
i zapytania, oferuję swoją pomoc przy rozwiązywaniu
powstających problemów.KWW Czarnkowianie List do Mieszkańców

Czy radny Piotr Pawłowski jest dobrym kandydatem na burmistrza miasta Czarnkowa?


zapraszam do lektury ...
źródło: artykuł Tygodnik Notecki; aktualności; str. 8; 12 października 2018 r.
(kliknij na zdjęciu poniżej)


KWW Czarnkowianie List do Mieszkańców


Nasi kandydaci KWW Czarnkowianie do władz samorządowych miasta CzarnkówKWW Czarnkowianie List do Mieszkańców


Debata w TV Asta kandydatów na stanowisko burmistrza miasta CzarnkowaKWW Czarnkowianie spot nr 1KWW Czarnkowianie


KWW Czarnkowianie spot nr 1
Program KWW Czarnkowianie to umowa społeczna - dotrzymamy słowa.


Zadbamy o zrównoważony i odpowiedzialny rozwój miasta,
stworzymy równe szanse wszystkim jego mieszkańcom.
Zauważamy potrzeby społeczne i chcemy je realizować.
...
Deklaruję że będę burmistrzem aktywnym, odważnym, ale i rozważnym.
Zadbam, aby mieszkańcy mogli żyć w spokoju i być dumni z naszego miasta.
Obiecuję być dobrym gospodarzem.

KWW Czarnkowianie spot nr 2
Komitet Wyborczy Wyborców Czarnkowianie


Uważamy, że przyszłość naszego miasta zależy zarówno od nas jak i od Państwa.
Postanowiliśmy nie czekać, aż ktoś zadecyduje za nas w sprawach, w których możemy
zabrać głos. Problemy Miasta i przyszłość jego mieszkańców są w kręgu naszych
zainteresowań. Z myślą o przyszłości Czarnkowa kandydujemy do Rady Miasta
oraz desygnujemy osobę na stanowisko Burmistrza.Dlaczego kandyduję?

KWW Czarnkowianie


Kandydat KWW Czarnkowianie na Burmistrza Miasta Czarnków

KWW Czarnkowianie


Program KWW Czarnkowianie dla Miasta Czarnków

KWW Czarnkowianie KWW Czarnkowianie KWW Czarnkowianie

Kandydaci KWW Czarnkowianie na Radnych Miasta Czarnków


Kandydaci KWW Czarnkowianie na Radnych Miasta Czarnków Kandydaci KWW Czarnkowianie na Radnych Miasta Czarnków Kandydaci KWW Czarnkowianie na Radnych Miasta Czarnków Kandydaci KWW Czarnkowianie na Radnych Miasta Czarnków Kandydaci KWW Czarnkowianie na Radnych Miasta Czarnków Kandydaci KWW Czarnkowianie na Radnych Miasta Czarnków Kandydaci KWW Czarnkowianie na Radnych Miasta Czarnków Kandydaci KWW Czarnkowianie na Radnych Miasta Czarnków Kandydaci KWW Czarnkowianie na Radnych Miasta Czarnków Kandydaci KWW Czarnkowianie na Radnych Miasta Czarnków Kandydaci KWW Czarnkowianie na Radnych Miasta Czarnków Kandydaci KWW Czarnkowianie na Radnych Miasta Czarnków Kandydaci KWW Czarnkowianie na Radnych Miasta Czarnków

Kandydaci KWW Czarnkowianie na Radnych Miasta Czarnków

oraz elementy programu, którymi szczególnie chcą się zainteresować


KWW Czarnkowianie List do Mieszkańców KWW Czarnkowianie List do Mieszkańców


KWW Czarnkowianie List do Mieszkańców KWW Czarnkowianie List do Mieszkańców


KWW Czarnkowianie List do Mieszkańców
KWW Czarnkowianie

Kandydat na Burmistrza Miasta Czarnkowa
Radny Miasta Czarnków Piotr Paweł Pawłowski
KWW Czarnkowianie List do Mieszkańców
KWW Czarnkowianie List do Mieszkańców
KWW Czarnkowianie List do Mieszkańców KWW Czarnkowianie List do Mieszkańców KWW Czarnkowianie List do Mieszkańców

Copyright © Piotr Pawłowski

Wszystkie prawa zastrzeżone